inloggen

Frysk Gea

Frysk Gea

Denkend aan Fryslân
Met zijn brede weide’s
Waar ’t vee graast in stille rust
Een zwaluw die in brede vlucht
De einder kust

Frysk Gea, wat vlak en wijds
En onverzettelijk van aard
Historie heeft bewaard
Uw glorie en uw trots
Onwankelbare rots

Denkend aan Fryslân
Wijds en vlak, schoon en stil
In mijn hart draag ik u mee
Verblijven daar is wat ik wil
Ik haw dei leaf, myn Fryske Gea

Auteur: Wil Breuker, maart 2008