inloggen

Vlaamse eenzaat

hij
parle français et ne pas flamand
hij
schaamt zich

de bourgondische veelvraatideeën van zijn soortgenoten
hebben hun blauwe arme hersenen bevuild
fijn stof
dood volgt snel
vive la mort

buffet à volonté
valt niet te rijmen
met één dood beest
en één gevilde watervis
voor de aliëns

djerba's schone en verfijnde eetcultuur
ontgaat hun uitgehongerde blote tanden
viande viande
"wij willen vlees"
is zongekerft in hun woeste wolvenogen
de beesten willen beesten

maar hij
parle français et ne pas flamand
hij
schaamt zich
vive la belgique

Vergelijkbare gedichten